ΣΤ’ τάξη!

Ένας νέος δρόμος ανοίγεται….. μια νέα πορεία προς τη γνώση την εξέλιξη και την πραγματοποίηση των στόχων σας !Ελπίζουμε ότι τα εφόδια που πήρατε σας έχουν οπλίσει ώστε δρόμος αυτός να είναι εύκολος και δημιουργικός ! Καλό καλοκαίρι!!!