Εκπαιδευτικό προσωπικό

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας έχει ως εξής:

Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής

Σπανδώνη Βασιλική, Α’ τάξη

Αναστασίου Αικατερίνη, Β’ τάξη

Βεργούλια Αποστολία, Γ’ τάξη

Ευσταθίου Σταματία, Δ’ τάξη

Νασιάκος Δημήτρης, Ε’ τάξη

Λαμπρογιώργου Γαβριέλα, Στ’ τάξη

Ζωγραφίδου Σοφία, Αγγλικών

Διαμαντάκου Αικατερίνη, Φυσικής Αγωγής

Παπαδημητρίου Μαρίζα, Τμήμα ένταξης

Παπαϊωάννου Λιάνα, Μουσικής

Τεχνοπούλου Μαρία, Γαλλικών

Μοσχογιάννη Ελβίρα, Γερμανικών

Μήσια Σοφία, Πληροφορικής