Κτιριακή υποδομή

Το 24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου βρίσκεται στο Βόλο. Συστεγάζεται με το 15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου στην οδό Δαβάκη 76, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη.

Τα σχολεία στεγάζονται σε ένα διώροφο κτίριο στο οποίο υπάρχουν:

  • Αίθουσες διδασκαλίες εξοπλισμένες με σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή και τηλεόραση.
  • Αίθουσα εκδηλώσεων.
  • Σύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής που αποτελείται από 22 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδραστικό πίνακα.
  • Αίθουσα διδασκαλίας αγγλικών εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα.
  • Αίθουσα μουσικής κατάλληλα διαμορφωμένη.
  • Αίθουσα για το τμήμα ένταξης εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα.