Το πρόγραμμα Erasmus+2017-19: “The four seasons beyond the walls”

Αν θέλετε να δείτε όσα κάναμε στο πρόγραμμα “The four seasons beyond the walls” (2017-19) επισκεφτείτε το blog του σχολείου.