Δουλεύω ομαδικά …και προσφέρω στο σχολείο μου! Εφαρμόζω την συνεργασία στην καθημερινότητά μου στο σχολείο μου-κάνω την ζωή μου στο σχολείο πιο “ενεργή”!

 Τον Νοέμβριο δημιουργήσαμε ΄΄γωνιά ΄΄ με το αλφάβητο στην μέθοδο Brαille,όπου οι μαθητές του σχολείου έχουν την δυνατότητα να” γράψουν” το όνομά τους στην μέθοδο και να εξοικιωθούν με αυτή.

Θα παρουσιάσουμε την δράση μας στις εκδηλώσεις του σχολείου για την ημέρα ατόμων με αναπηρία.

Οι μαθητές της Β΄τάξης συνεργάστηκαν γι’αυτό το σκοπό με τους μαθητές του τμήματος Ένταξης με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του τμήματος Ένταξης και την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας.