«Μη διεξαγωγή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από 18.9.2023 μέχρι 22.9.2023»

Aγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.363050/15-09-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα διεξαχθούν από 18-09-2023 έως 25-09-2023 λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας!